úzkostná porucha Archív

Jak se vypořádat se strachem a zahnat úzkosti...

28.8.2019

Život průměrného Evropana je velmi komfortní – minimálně ve srovnání s běžnými útrapami, kterým jsme museli čelit před sto lety. Spoustu práce za nás vykonávají stroje a máme mnohem více volného času. Odvrácená stránka souvisí s častějším výskytem psychických