29.5.2017
Kategorie: Finance

Jak se řeší finance při rozvodu?

Samotný rozvod nemusí být příliš drahý, pokud se obě strany dokáží dohodnout. Konečná částka za rozvodové řízení závisí jednak na společné vůli obou partnerů k oboustranně přijatelné dohodě, a jednak na rychlosti i kvalitě soudního řízení. Nejčastější příčinou prodlužování řízení je majetkové vypořádání. Pokud se partneři nedokáží domluvit, co komu připadne, může se rozvod táhnout i několik let a velice se také prodražit.

Soudní poplatky

Žadatel o rozvod musí při podání žádosti u příslušného soudu zaplatit soudní poplatek ve výši dvou tisíc korun v podobě kolku. Poplatek lze také uhradit až na výzvu soudu, a to buď kolkem nebo převodem na účet, který soud ve výzvě uvede. Podáním žádosti a úhradou poplatku je rozvodové řízení zahájeno.

Další poplatek se hradí při případném druhém řízení, které se nařizuje v případě vypořádání majetku. Vypořádává-li se pouze majetek movitý, činí poplatek 1.000 Kč a v případě vypořádání nemovitostí je třeba uhradit částku 5.000 Kč za každou jednotlivou nemovitost, kterou chtějí partneři vypořádat.

Právní pomoc

Ve složitějších případech se vyplatí najmout si advokáta, kterému zaplatíte za sepsání návrhu na rozvod. Podle rozsahu a složitosti případu to bývá v rozmezí 1500 až 3000 Kč. Další částky advokát požaduje za jednotlivé úkony, jako například za osobní právní poradu až 1500 Kč. Pokud si vyžádáte přítomnost advokáta při samotném soudním řízení, zaplatíte mu dalších až 2500 Kč. Někteří advokáti nabízejí internetové poradenství, za které můžete ušetřit.

Pokud chtějí partneři v rámci rozvodu vypořádat i společné jmění manželů, musí uzavřít dohodu o vypořádání SJM, za kterou advokáti požadují odměnu v rozmezí 1500 – 3000 korun.

Peníze stojí také svěření dětí do péče a výživné. Sepsání základního návrhu stojí cca 1-2 tisíce Kč.

Řešení hypotéky

Mnoho manželství řeší při rozvodu nesplacenou hypotéku. Jsou tři způsoby:

  • hypotéku převezme jeden z partnerů a druhého vyplatí
  • nemovitost exmanželé prodají a peníze si rozdělí
  • nemovitost exmanželé prodají i s hypotékou

Na čem lze nejvíce ušetřit

Rozhodně v případě tzv. nesporného rozvodu, což znamená se na všem dohodnout a doložit návrh potřebnými doklady. Soud pak nic nezkoumá ani neřeší a manželství rozvede bez problémů.

Líbil se vám článek? Řekněte o něm přátelům: