14.5.2014
Kategorie: PR, Různé

Omyl

Objal ji a zpříma jí pohlédl do očí. Do očí, které měl pouhých několik centimetrů před těmi svými, a ještě blíže poté, co ji políbil. Pohlédl jí do jejích kukadel a byl si jist, že se nemýlí. Dozajista je do něho zamilována stejně jako on do ní. Dozajista po něm prahne stejnou touhou, dozajista je jí s ním více než dobře.

Protože měl pro tento svůj názor zcela jasný důkaz. Důkaz, jímž byl záblesk v jejích očích. Jak jenom se v jejích očích zajiskřilo, kdy ji k sobě přivinul. Jak jen jí oči zazářily! Ne, nemohl se mýlit. Bylo tomu skutečně tak.

Přitulil se k ní natolik, že zřetelně ucítil vzrušený tep jejího srdce, vnímal její chvění. A samozřejmě trvající jas v jejích očích, jenž jako by mu říkal „pokračuj“.

A tak ji k sobě přitiskl vší silou a znovu se jí pokusil políbit. A… dostal takovou facku, až zavrávoral. Světélka v jejích očích sice dosud zářila, nyní se však zdálo, jako by jí odtud namísto jiskérek zájmu šlehaly blesky zuřivosti.

Co si to ten prasák jenom dovoluje?

Pohlédla na něj uraženě a pak se rázným krokem vzdálila.

Chvíli tu zůstal v překvapení stát jako tumpachový. A až potom mu to došlo.

Onen jas v jejích očích vůbec nepramenil z její náklonnosti k němu. Šlo o pouhé odlesky, o odraz světla, jež vydávaly opodál svítící LED zářivky a LED reflektory od www.ledsviti.cz. Osvětlovací tělesa, nad něž není a jimiž byl celý taneční sál dokonale nasvícen.

Líbil se vám článek? Řekněte o něm přátelům: