14.4.2020
Kategorie: Finance a podnikání, PR

Je vůbec něco na současném krizovém stavu pozitivní?

Tento rok nám přinesl situaci, na kterou nebyl asi nikdo připravený – rozsáhlá pandemie koronaviru zasáhla prakticky celý svět a způsobila obrovské škody. Už nyní uvádějí statistiky cca 110 000 mrtvých a více než 1,5 milionu nakažených lidí. Kromě zdraví ale krize znamená také obrovský zásah do ekonomiky a nepředstavitelné problémy pro velké podnikatele i malé živnostníky, zaměstnance a mnoho dalších. Dá se ale na aktuální krizi najít i něco pozitivního?

Lidé si pomáhají – typickým příkladem je šití roušek

Jednou z věcí, na kterou můžeme jako Češi být hrdí, je to, jak se dokážeme semknout a pomáhat si v časech krize. Nejtypičtějším příkladem je šití roušek, které byly zejména zpočátku silně nedostatkovým zbožím a tak je lidé začali šít sami. A to nejen pro sebe, ale i pro ostatní a často zcela nezištně a zdarma. Všem těmto lidem patří velké poděkování – do šití roušek se zapojilo skutečně velké množství lidí z celé země.

Školáci jistě ocení dlouhé volno, kdy si odpočinou od školy a vstávání

Je asi celkem pochopitelné, že dlouhé a nečekané prázdniny udělaly radost mnoha školákům – ať už jde o ty, co chodí na základní či některou ze středních škol. Jen málokdo chodí do školy rád a i když dětem bezpochyby chybějí např. kamarádi, určitě ocení možnost pořádně se vyspat, nemít stres ze zkoušení a písemek a obecně mnohem volnější režim. Zajímavé ale bude sledovat, jak bude situace pokračovat – dojde k zahájení výuky ve druhé půlce května (jak se v tuto chvíli plánuje)? Velkým otazníkem jsou také maturity – u nich může dojít k tomu, že vůbec neproběhnou a studenti dostanou známky podle jejich průměrů na vysvědčení za poslední roky. V řešení je také termín přijímacích zkoušek a další záležitosti. Jen tak pro zajímavost – už více než 50 000 lidí podepsalo petici za to, aby se školy nechaly zavřené až do konce školního roku a výuka se zahájila až v září.

Obrovskou pochvalu zaslouží skvělá Česká televize

Veřejnoprávní televizi mnoho lidí kritizuje – některým se nelíbí její zpravodajství, jiní nesouhlasí s povinným koncesionářským poplatkem, další se domnívají, že televize veřejné služby je zbytečná. V době aktuální krize se ale ukázalo, jak ČT dokáže perfektně pokrýt takové situace a za její vysílání si zaslouží jedničku s hvězdičkou. Ať už jde o kontinuální zpravodajství na ČT 24, jejíž sledovanost trhá rekordy a dosáhla téměř 10 % podílu, o rychlou reakci na zavření škol spuštěním edukativního pásma UčíTelka, nebo rychlým spuštěním televizní stanice ČT 3, která se pro změnu zaměřuje na seniory. ČT se dá jistě v řadě věcí kritizovat, v době koronavirové krize ale odvádí naprosto fantastickou práci.

Ukazuje se, že český národ dokáže dodržovat nařízení a přizpůsobit se situaci

Dalším pozitivem je, že český národ se v těžké době dokáže přizpůsobit a dodržovat vládní nařízení, jakkoliv někomu mohou připadat zbytečně přísná. Konkrétně jde např. o nošení roušek – na ulici téměř nepotkáte nikoho, kdo by zákaz porušoval –  nebo o jiná nařízení – stačí se podívat, jak jsou ulice vylidněné. Lidé si uvědomují vážnost situace a díky jejich přístupu vše nasvědčuje tomu, že je Česko z nejhoršího venku – čísla za poslední dny vzbuzují velký optimismus.

Spousta lidí objevila kouzlo home office, běžné jsou konzultace přes Skype apod.

Ukázalo se také, že dnes už je naprosto běžné a standardní pracovat z domova. V posledních dnech se často skloňované spojení home office dostává do běžného slovníku, spousta firem své pracovníky nechává pracovat v bezpečí svého domova a ukazuje se, že práce z domu dokáže v pohodě nahradit práci z kanceláře. Hojně tento způsob práce začali využívat i někteří lékaři – zejména psychologové tak dělají konzultace přes Skype, stejně tak i jiní terapeuti, psychiatři, logopedové, případně jiní specialisté

Ať už si o vládě myslíme cokoli, na pandemii zareagovala rychle a dělá maximum

O naší vládě a zejména premiérovi si můžeme myslet cokoliv, nelze jim ale upřít, že v této krizi dokázala obstát se ctí. Pochvalu zaslouží zejména rychlá reakce a opatření, která sice byla dost restriktivní, ale pravděpodobně nás zachránila před italským či španělským scénářem. Budoucnost ještě ukáže, jak se opatření projeví na ekonomice, nicméně pokud jde o životy a zdraví lidí, naši čelní představitelé udělali maximum a odvedli velký kus práce.

Je vidět, že lidem záleží na svých blízkých, zejména těch, co jsou nejvíce ohrožení

V krizových situacích, jako je tahle, se nejvíc ukáže charakter lidí. Dnes a denně vidíme, jak si lidé pomáhají, ať už jde třeba o nákupy pro seniory a nemocné nebo jinou pomoc (např. již zmíněné šití roušek). Je fajn vidět, že se jako národ dokážeme semknout a v těžkých dobách si vzájemně pomáhat.

Absolutorium zaslouží zejména lidé v tzv. první linii – lékaři, sestřičky, dobrovolníci a další

Závěrem je třeba ještě vyslovit obrovské poděkování všem těm, kteří stojí v první linii boje s koronavirem – zdravotníci, záchranáři, zdravotní sestřičky a mnoho dalších lidí, kteří jsou v bezprostředním kontaktu s nakaženými a dělají maximum pro jejich uzdravení. Poděkování si zaslouží i dobrovolníci, kteří pomáhají zdarma bez nároku na plat a obecně všichni, jenž se snaží pomoci těm, kteří jsou pandemií nejvíce ohrožení.

Celosvětová pandemie koronaviru tak ukázala i řadu pozitivních věcí – umíme si pomáhat,  dokážeme si poradit i tehdy, když stát selže (např. ze začátku krize, kdy chyběly roušky), dokážeme dodržovat potřebná nařízení a chránit tak nejen sebe, ale i ostatní. Až celá krize odezní, bude obrovskou zkušeností pro všechny a možná si mnoho lidí uvědomí, jaké hodnoty jsou ty nejdůležitější.

Líbil se vám článek? Řekněte o něm přátelům: