24.10.2016
Kategorie: Finance

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Právní řád umožňuje věřitelům, aby v případě nedobytnosti dluhů navrhli u soudu vyhlášení konkursu na majetek dlužníka. Ovšem i sám dlužník, který se dostane do neřešitelné finanční situace, kdy není schopen splácet svým věřitelům například půjčky, může požádat soud, aby na něj vyhlásil osobní bankrot.

Tento způsob je pro některé osoby posledním východiskem, musí se však jednat o fyzickou osobu, která nepodniká. Může to potkat každého, takže se nejedná o žádnou ostudu nebo životní krach, ale o legální způsob, kterým se daná osoba oddluží.

Princip osobního bankrotu

Pokud se dostanete do situace,kdy nejste schopni nadále plnit své závazky vůči věřitelům, můžete to řešit osobním bankrotem, který však nemůžete vyhlásit sám. Rozhoduje o tom výhradně soud. Je třeba tedy soud požádat, což je třeba učinit na příslušném formuláři a žádost řádně odůvodnit. Pro laika to není jednoduchá záležitost a navíc se vystavuje riziku, že mu soud žádost vrátí pro formální nedostatky, čímž se zbytečně připraví o čas a částku vynaloženou na soudní poplatek, který by musel platit znovu s novou žádostí. Proto se vyplatí svěřit tento úkon advokátovi, který za vás podá návrh u soudu a následně vyřizuje všechny potřebné kroky.

credit-squeeze-522549_960_720

Rozhodnutí soudu

Nejprve soud zkoumá okolnosti vaší zadluženosti a zejména, zda se za návrhem neskrývají nepoctivé úmysly. V případě kladného rozhodnutí se dlužník zbaví všech svých dluhů, ovšem musí dodržet soudem stanovené podmínky. Kladné rozhodnutí může mít dvě podoby. Buď soud rozhodne o prodeji vašeho veškerého majetku, nebo vám nařídí, že budete muset po dobu příštích pěti let žít pouze za životní minimum a vaše příjmy půjdou na uhrazení dluhů. O osobním bankrotu může soud rozhodnout u jedné osoby pouze jednou za jejího života.

Život v osobním bankrotu

Základní podmínkou je povinnost dlužníka po celou dobu pěti let pracovat a všechny jeho příjmy jsou po tuto dobu poukazovány na splátky věřitelům. Do příjmů se započítají i výtěžky případného zpeněžení darů či dědictví. Vy jako dlužník si můžete ponechat pouze tzv. nezabavitelné minimum. Jsou to tvrdé podmínky, jejichž kladnou stránkou je psychická úleva, neboť nebudete již muset čelit nátlaku věřitelů. Pokud dané podmínky splníte, budete po uplynutí pěti let bez dluhů.

Líbil se vám článek? Řekněte o něm přátelům: