14.10.2019
Kategorie: PR, Různé

Jak vybavit lakovnu?

Pekárnu nemusí provozovat pekař a lakovnu si může pořídit i někdo, kdo se nevyučil lakýrnickému řemeslu. Pokud v oboru vidíte potenciál a máte dostatečný kapitál na pořízení základního vybavení lakovny, nic vám v realizaci plánu nezabrání. Dobrá lakovna nemá o zákazníky nouzi a situace se, s ohledem na vývoj trhu, nezmění ani v budoucnu. V prvé řadě vás ovšem nemine investice do základního vybavení. Bez čeho se lakovna neobejde?

Lakovací linka

Lakovací linky jsou uzpůsobeny pro kompletní povrchovou úpravu výrobků obvykle menších rozměrů. Výsledná podoba vždy závisí na konkrétním technologickém postupu, prostorových možnostech a výrobní kapacitě. Součástí linky jsou zařízení pro mechanickou či chemickou přípravu před lakováním, stříkací kabiny nebo máčecí vany a další zařízení jako sušky, chladicí a vytékací tunely, dopravníky.

Výrobky mohou být po lince dopravovány pomocí různých typů dopravníků, podvěsných drážek s manuálním i automatickým pohonem, ale také prostřednictvím kolejových vozíků apod.

Lakovací kabina

Lakovací kabina je prostor určený k nanášení vodou ředitelnách a rozpouštědlových kapalných nátěrových hmot. Koncepce musí odpovídat příslušným hygienickým a bezpečnostním předpisům, a proces povrchové úpravy dodržovat emisní limity. Její součástí je široké spektrum příslušenství včetně zařízení pro zpětné získávání tepla, obslužné plošiny, systém pro zachycování těkavých látek a samozřejmě stříkací technika.

Rozměry lakovací kabiny odpovídají požadavkům pro povrchovou úpravu středně velkých (např. palety) až velkorozměrových výrobků (železniční vagony).

Zneškodňovací stanice

Zneškodňovací stanice zajišťuje čištění průmyslových odpadních vod (s obsahem kyanidů, šestimocného chrómu, oplachové alkalicko kyselé vody, alkalické koncentráty obsahující mastnoty a další). Využívá metody biologického čištění (bioreaktory využívající membránovou separaci) nebo fyzikálně chemické postupy (chemické reakce a ionexové techniky).

Nevíte si rady?

Vybrat zařízení pro lakovnu není snadné, a proto je vhodné kontaktovat odborníky, kteří vám na základě požadavků doporučí optimální technologie. Najdete je ve společnosti EKOL – v oboru povrchových úprav působí déle než čtvrt století a vyrábí zařízení s důrazem na ekologický aspekt.

Líbil se vám článek? Řekněte o něm přátelům: