5.4.2017
Kategorie: PR, Různé

Jak správně kondolovat?

Pohřeb je událostí, která rozhodně nepatří mezi ty příjemné. Poslední rozloučení se zesnulým bývá těžkým okamžikem pro všechny pozůstalé, a právě proto je třeba důsledně dbát na etiku a správné vychování. Víte, jak se chovat na pohřbu a jak správně vyjádřit vaši upřímnou soustrast?

Ačkoli na pohřeb nikdo rád nechodí, koloběh života nelze zastavit a dříve či později se stane, že obdržíte parte s pozvánkou na poslední rozloučení. Pokud nemáte opravdu akutní důvody, proč pozvání nepřijmout, je nadmíru vhodné takové pozvání přijmout. Ať už se na poslední rozloučení vydáte, nebo ne, čeká vás záležitost kondolence pozůstalým, které se bude věnovat tento článek.

V případě kondolence neexistuje šablona, podle které můžete vždy postupovat. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, či ne. V prvním případě vyjadřujete soustrast slovně přímo na obřadu, v druhém vaši kondolenci předáte poštou.

Jak kondolovat na pohřbu?

Pokud na obřad přicházíte osobně, je nutné předat nejbližším příbuzným zesnulého svoji upřímnou soustrast. Pokud je vhodná chvíle, kondoluje se při prvním setkání s rodinou již při příchodu do obřadní síně. Všichni příchozí většinou po samotném obřadu jdou k nejbližším pozůstalým a vyjadřují svou upřímnou soustrast.

V přímém kontaktu často platí, že méně je více. Mnohdy je výmluvnější tiché podání pravé ruky a jemný úklon spolu s krátkými slovy soustrasti:

 • Upřímnou soustrast
 • Přijměte moji upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku
 • Upřímnou soustrast, cítím s vámi

Pozor si dejte především na intenzitu projevu. Hovořte klidně, tiše a nezabředávejte do delšího hovoru. Pamatujte také na to, že upřímná soustrast se rozhodně nepřeje.Veškeré nabídky pomoci pozůstalým a vzpomínky na zesnulého si nechejte na vzpomínkové akce a setkání, rozhodně ne přímo při obřadu.

Tip: Oblečení na pohřeb má také svoje velmi striktní pravidla. Pokud si nejste v této oblasti jistí, přečtěte si článek: Jak se obléct na pohřeb.

Jak kondolovat písemně?

Pokud se pohřbu osobně neúčastníte, ale dostali jste od příbuzných parte, je vhodné předat kondolenci poštou. V tomto případě mějte na paměti, že kondolence je výrazem osobních emocí. Rozhodně tedy nevolte neosobní kondolenci emailem a už vůbec ne formou SMS, která může působit spíše urážlivě. I v době pokročilých technologií zůstává ideální formou dopis.

Stejně jako u ústní kondolence zde platí pravidlo stručnosti. Nehledejte proto příliš košatá souvětí a nevymýšlejte v kondolenci žádné romány. Volte pouze čistý bílý papír bez ozdobných prvků a jednoduchá slova soustrasti.

Vzory kondolenčních textů:

 • Upřímnou soustrast.
 • Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
 • Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout a jen čas může zocelit tak velkou ránu. I když tělo je mrtvé, obraz ve vašich duších zůstává. Přejeme Vám, abyste brzy překonali pro Vás tak velkou životní ztrátu.
 • Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích.
 • Hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit. Přijměte naší upřímnou soustrast.
 • Pohaslo slunce, na věčnost šlo spát … Upřímnou soustrast.
 • Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který s Tebou (Vámi) v tuto bolestnou chvíli cítíme.
 • Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
 • Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.
 • Těžko se s Tebou loučí, těžké je bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
 • Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen. Upřímnou soustrast.
 • Života jiskra v dáli teď uhasíná, však její teplé světlo nám v myslích a srdcích bude tepat a doutnat dál a jednou, byť byl by to sebemenší plamínek, rozžehne se a teplem svým nás opět zahřeje.
 • Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. Roky plynou, jak tiché řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.
 • Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce. Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
 • Bylo-li na svět zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty trochu víc světla a pravdy měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích. Upřímnou soustrast!

Tip: Děti truchlí jinak než dospělí a při komunikaci s nimi je nutné se držet několika zásad. Pokud stojíte před touto nelehkou a těžkou úlohou, přečtěte si článek: Jak vysvětlit smrt dítěti.

Pokud vám zesnulá osoba byla opravdu blízká, etika přímo nezakazuje poslat ani delší a emotivní dopis. Takový dopis ovšem musí být velmi dobře sepsán a stylizován tak, aby pozůstalé ještě více nerozrušil.

Článek pro vás sepsala pohřební služba Praha Pegas.

Líbil se vám článek? Řekněte o něm přátelům: