23.4.2018
Kategorie: Zdraví

Jak povzbudit mysl za pomoci hudby?

Pozitivní vliv hudby na naše emoce i náladu je znám již dlouhé věky a využívá se při celé řadě různých obtíží. Hudba, která lahodí našemu uchu i naší mysli, může pomoci zvyšovat hladinu serotoninu, což je látka, která má velký podíl na tom, jak se cítíme. Její nízká hladina má za následek poruchy spánku, špatnou náladu a vede i ke vzniku depresí.

Každý člověk má pochopitelně v oblibě jiný druh hudby. Některá melodie nás uklidní, jiná naopak povzbudí.

Muzikoterapie je metoda, která se využívá v psychologii a psychoterapii k navození změn. Může být pasivní – hudbu pouze posloucháme, nebo aktivní – hudbu sami vytváříme.

Hudba podporuje verbální inteligenci

Například hra na piano může podpořit nejen schopnosti hudební, ale i verbální a vizuální. Hudba má pozitivní vliv na naše myšlení i tvorbu. Existují vědecké důkazy o tom, že děti, které se od útlého věku zabývaly hudbou (především hrou na klávesové nástroje), projevují vyšší stupeň inteligence.

Hudba jako forma komunikace

Hudba je jedním ze způsobů, jak rozjitřit emoce a vzbudit v lidech pocity. Je to možnost, jak spojit naše vědomí s vědomím ostatních lidí. Hudba patří mezi společenské aktivity a díky tomu nás její prožívání může sbližovat.

Pomáhá při léčbě srdečních obtíží

Vzhledem k tomu, že srdeční obtíže bývají často spojovány se stresovými situacemi a hudba navozuje uklidnění, mohli bychom ji zařadit jako podpůrný prostředek při léčbě srdečních chorob.

Zlepšuje naši náladu

Lidé poslouchají hudbu, protože zlepšuje jejich náladu, vytváří zajímavou směs emocí a to jak melodie veselé, tak i smutné. Hudba nám přináší různé druhy emocí, které vnímáme i na ostatních. Zahání obavy a strach, dodá nám odvahu při závažném rozhodnutí.

Hudba podporuje naši soudržnost

Tanec, zpěv a hudba patří mezi pradávné skupinové aktivity, které mají sociální cíl – spojují určité skupiny lidí a vytvářejí v nich pocity sounáležitosti.

Líbil se vám článek? Řekněte o něm přátelům: