3.9.2018
Kategorie: Zajímavosti

Co všechno dnes můžeme recyklovat?

Recyklaci lze definovat jako opětovné zužitkování materiálů získaných z odpadů. Některé materiály lze recyklovat bez ztráty kvality, což platí například o sklu, které lze přetavit mnohokrát dokola. Recyklace se zaměřuje na odpady, kterých je dostatečné množství a jejichž zpracování je účelné z důvodu ochrany přírody i úspor surovinových zdrojů či energií.

Nejrozšířenější i nejpotřebnější je recyklace plastů. V rámci třídění lidé často nevědí, co do plastů patří a co ne. Nepatří do nich guma, pneumatiky, molitan, kabely, lina, nádoby od léčiv či textil z umělých vláken.

Třídění odpadů

Recyklovat lze téměř všechno. Odpad se ovšem musí třídit a dodržovat při tom určitá pravidla. Pokud se například do nádob na plasty vhodí směsný odpad, dojde pak při nasypání do sběrného vozu ke znehodnocení celého obsahu a ten se musí vyvézt na skládku. Je tak znehodnoceno úsilí poctivých „třídičů“ a pro odpůrce třídění je to argument pro jejich nesprávné tvrzení, že stejně všechno skončí na jedné hromadě na skládce.

V současnosti jsou již běžné kontejnery na papír, plast a sklo. Okruh tříděného odpadu se ovšem neustále rozšiřuje, takže jsou k vidění kontejnery na obaly, na textil, na baterie a další materiál. Smyslem a cílem třídění je postupné snižování objemu směsného komunálního odpadu a v budoucnu jeho úplné odstranění.

Kompostování

Speciální kategorií je kuchyňský odpad. Svým způsobem jej lze také recyklovat tím, že se může rozložit a přeměnit v kvalitní kompost využitelný na zahradě. Obce rozmisťují na tento odpad hnědé kontejnery, ale malý kontejner vybavený žížalami si může každý pořídit i do bytu. Snahou státu i EU je snižovat množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů, které by jinak skončily bez užitku na skládkách.

Recyklace oblečení

Zachovalé nepotřebné oblečení nevyhazujte do směsného odpadu, ale zkuste ho prodat nebo nabídnout lidem, kteří ho ještě využijí. Také lze využít speciální kontejnery nebo oblečení odnést do charity.

Kreativní tvoření jako forma recyklace

Řada nepotřebných věcí může najít své uplatnění tím, že je použijeme k jinému účelu. Například ze staré televize můžete udělat pro děti loutkové divadélko, z obehrané gramofonové desky mohou být hodiny, korkové zátky mohou sloužit jako dekorace.

Líbil se vám článek? Řekněte o něm přátelům: